Zakaj reducirati odpad?

Strautmann stroji za reduciranje (baliranje) odpadkov so enostavni za namestitev v neposredno bližino, kjer se odpadki ustvarijo. Z uporabo reducirnih strojev lahko dosežete večjo prednost na vidiku prostorske izkoriščenosti in poleg tega tudi ustvarite čisto in urejeno okolje. Na ta način se izboljšuje delovni proces in tudi bistveno zmanjša količina odpada in stroški odvoza. Delovanje balirnih strojev Strautmann je zelo enostavno, obenem vam zagotavljajo, da bo proizvod (bala) ustrezen za nadaljnjo uporabo/prodajo, ki ustreza vsem predpisom.

Kaj pomeni Bala za takojšnjo prodajo

Bale imajo ustrezno dimenzijo, težo in črvstost, ki jih zahteva predelovalna industrija. Te bale ustrezajo predpisom in so pripravljene za takojšnjo neposredno prodajo specializiranim predelovalcem. Namreč, če narejene bale niso pripravljene po predpisih, ki jih zahteva predelovalec, se le-te morajo ponovno balirat in tako predstavljajo dodatne stroške. Predelovalne industrije prevzemajo bale, ki izrecno ustrezajo predpisanim standardom. Na ta način pripravljene bale imajo večjo odkupno vrednost in bistveno zmanjšajo stroške.

Časovno zamudno ravnanje z odpadki

V proizvodnem sektorju so folija in karton zelo pogost odpadni material. Značilnost podjetij je, da odpadke zbirajo v nameščene kontejnerje. Dostava odpadkov od mesta kjer nastanejo, do kontejnerja je časovno zelo zamudna in delavcem odtegne pozornost od dela, ki bi ga naj opravljali prvotno. Poleg tega je pogostokrat tudi potrebna uporaba viličarjev in drugih pripomočkov, ki niso namenjena za uporabo dela z odpadki. Poleg tega razsuti odpadki pogosto dajejo vtis neurejenosti. Odpadki z večjim volumnom zahtevajo še več prostora.

Več časa za uspešno poslovanje, manj za organizacijo dela

Namestitev balirnih strojev v neposredno bližino, kjer odpadki nastanejo vam bo na minimalno skrajšala porabljen čas za odstranitev le teh. Poleg tega je za skladiščenje stisnjenih bal potrebno bistveno manj prostora. Odpadki, ki so prej dajali znake neurejenosti in razsutosti vam bodo odslej dali vtis urejenega gospodarja, ki daje pozitiven videz urejenosti vašega podjetja. Vaše osebje bo veliko privarčevalo na času in s tem lahko namenila več pozornosti delu, ki ga opravljajo. Viličarji in drugi delovni pripomočki ne bodo več izkoriščeni za transport odpadkov. Uporaba balirnih strojev se zelo enostavno vključuje v proces opravljanja drugih del in s tem bistveno pripomore k večji uspešnosti.