Podjetje Malagrow je skupaj s podjetjem DINOS začelo izdelovati model celovitega gospodarjenja z odpadki pri nekaterih slovenskih podjetjih. S tem je ponudba podjetja Malagrow dodala še eno dodatno storitev, ki podjetjem ponudi tudi prevzemnika odpadkov in s tem bistveno olajša delo podjetjem in jim omogoča,  da dosedaj namenjen čas za gospodarjenje z odpadki namenijo opravljanju svoje prvotne dejavnosti,. Podjetji Malagrow in DINOS na podlagi zbranih podatkov (vrste odpadkov, količine odpadkov, stroški,…) izdelamo model, ki vključuje izbiro stroja, način priprave odpadkov za odvoz, zagotovitev ustrezne dokumentacije in tudi odvoz odpadnega materiala.

Hotelski kompleks D-RESORT iz Šibenika je testirala stroj STRAUTMANN RC1100, ki je namenjen za stiskanje odpadkov neposredno v 1100 literni zabojnik. Pred uporabo RC1100 je podjetje uporabljalo 7 kosov 1100 liternih zabojnikov, med testiranjem pa je število zmanjšala na 3 in s tem bistveno zmanjšala strošek odvoza odpadnega materiala, kar je bistvenega pomena na vrhuncu turistične sezone, kadar so hoteli popolnoma zasedeni in s tem se tudi bistveno poveča količina odpadkov. S pomočjo uporabe RC1100 se boste izognili prepolnih zabojnikov iz katerih padajo odpadki, uhaja smrad in se izognili videzu neurejenega okolja, kar je zelo pomembno pri turističnih objektih.

Hotel Radisson BLU v Split-u je testiralo balirni stroj STRAUTMANN BP3. Med testiranjem smo stiskali kartonsko embalažo. Do sedaj so kartonsko embalažo zbirali v 10 kubični odprti kontejner in so na vrhuncu sezone imeli zelo velike težave pri odvozu odpadkov. Dodatno težavo jim je povzročalo tudi, da so zaradi pridobitve prostora morali kartonske škatle ročno prepogniti, kar jim je vzelo ogromno časa. Uporaba balirnega stroja omogoča, da neprepognjene kartonske škatle vstavimo neposredno z balirno komoro in z enostavnim pritiskom na gumb balirni stroj opravi delo namesto Vas. S tem zmanjšate volumen odpadkov, prihranite na času namenjenemu za prepogibanje kartonov in s tem zmanjšate količine odvoza.

Family Hotel Amarin je začelo z 10 dnevnim testiranjem strojev RC1100 in balirnega stroja STRAUTMANN BP3. Family Hotel Amarin iz Rovinja je članica hotelske verige MAISTRA d.d. iz hrvaške. Z željo po testiranju stroja je podjetje izkazalo interes za uvedbo inovacije na področju gospodarjenja z odpadki. Z izkazanim interesom je podjetje MALAGROW spet dokazalo, da je z ponujenimi stroji in z ponujenimi storitvami zanesljiv partner na področju gospodarjenja z odpadki.

 

MALAGROW Kft - SLOVENIA