24.05.2017 smo v hrvaški Istri opravili prezentacijo strojev Strautmann BP3 in RC1100. Natančneje, šlo je za predstavitev strojev, ki so v nekaterih hotelskih verigah, kot so Milenij Hoteli Opatija, Valamar Riviera Poreč, Arenaturist Pula,… dosegla izjemne rezultate na področju gospodarjenja z odpadki, zmanjšanja stroškov odvoza, zaslužek iz naslova odpadnega materiala, natančen nadzor nad odpadnim materialom, urejen okoliš,… in smo se v dogovoru z podjetji Maistra iz Rovinj-a, Plava Laguna iz Poreč-a (ki so med ostalimi tudi lastniki podjetja Istraturist iz Umag-a) in Valamar Riviera iz Poreč-a zmenili za prezentacijo strojev na njihovih lokacijah. Z balirnim strojem Strautmann BP3 smo balirali odpadno kartonsko embalažo, lesene zaboje namenjene za sadje in zelenjavo, plastične odpadke… Z kompaktorjem RC1100 pa smo stiskali mešane komunalne odpadke. Na sami prezentaciji so bili prisotni predstavniki podjetij (tehnični vodja, vodje kuhinj, vodje hotelov, direktorji hotelov,…). Z učinkovitostjo strojev, ki se je pokazala na sami prezentaciji, so bili več kot zadovoljni.

Kot rezultat tega je, da so se vsa podjetja, kjer smo opravili prezentacijo, odločila za naslednji korak, tj., da jim strokovno osebje podjetja Malagrow pomaga pri izdelavi modela za pravilno gospodarjenje z odpadki, svetuje uporabo najprimernejše opreme za gospodarjenje z odpadki in jih poveže z odjemalcem selektivnih odpadkov, ki jim ponudi denar za njihov odpadni material. Kot dokaz za resnost in zanesljivost podjetja Malagrow je začetek sodelovanja z največjimi hrvaškimi hotelskimi verigami. Naša pot se je 25.05.2017 nadaljevala v Slovenijo do podjetja Terme 3000 v Moravskih Toplicah, kjer smo prezentirali kompaktor Strautmann RC1100. Stiskali smo plastično embalažo, ki je onesnažena z ostanki hrane. Kot dokaz za učinkovitost stroja RC1100 je, da smo iz polnega 5 kubičnega zabojnika spravili vse odpadke v 2 1100 literna zabojnika. Z uporabo kompaktorja bi bistveno zmanjšali stroške odvoza, zmanjšali prostor namenjen za skladiščenje odpadkov in s tem bistveno pripomogli k urejenemu okolju. Znova se je pokazalo, da  uporaba stroja STRAUTMANN RC1100 bistveno pripomore k učinkovitejšemu reševanju problematike povezane z odpadki. Naslednji korak bo predstavitev finančne strukture, tj. zmanjšanje stroškov odvoza, učinkovitejši nadzor nad odpadki, kar vzporedno privede do zvišanja vrednosti vaših odpadkov in kalkulacija povračila investicije.

MALAGROW Kft - SLOVENIA