Kot vzoren primer učinkovitega gospodarjenja z odpadki v hotelirstvu velja omeniti hotelski kompleks Milenij Hoteli v sosednji Opatiji. Za kompaktiranje odpadkov uporabljajo več tipov strojev, s pomočjo katerih uspešno gospodarijo in tako dajejo vzor sosednjim hotelom. Poleg kompaktiranja mešanih komunalnih odpadkov je bila potrebna ustrezna oprema za kompaktiranje selektivnih odpadkov (karton, folija, plastika, konzerve, leseni in plastični zaboji, EPS…).

Iz naše ponudbe strojev uporabljajo tudi kompaktor MT240, ki je namenjem za  stiskanje odpadkov neposredno v 240 lit. zabojnik. S pomočjo kompaktorja MT240 so zmanjšali  število zabojnikov iz 14 na 6, izven sezone pa na 4 zabojnike.

Z uporabo kompaktorja RC1100 so dosegli izjemne rezultate. Pred uporabo kompaktorja so za mešane komunalne odpadke potrebovali 8 kom 1100 lit. zabojnikov, s pomočjo uporabe kompaktorja, pa so število zabojnikov zmanjšali na 2.

S pomočjo uporabe balirnega stroja Balepress 3 so dnevne odvoze selektivnih odpadkov zmanjšali na mesečno 2 odvoza. Poleg kartona, folije in konzerv, balirajo še plastične in lesene zaboje ter stiropor.

Z zmanjšanjem števila odvozov in zmanjšanjem volumna odpadkov so poleg bistvenega privarčevanja ustvarili še urejen videz, ki daje dober vtis gostom.

MALAGROW Kft - SLOVENIA