V septembru smo v podjetu PANVITA MIR d.d. testirali stojalo KNAPZAK, ki je namenjeno za poenostavljeno zbiranje selektivnih odpadkov. Na posebno stojalo (zidno ali samostoječe) se namesti posebna prozorna perforinana (400 lit.) vreča, v katero zbiramo selektivne odpadke. Pri podjetju PANVITA MIR d.d. v omenjene vreče zbirajo plastične odpadke (banjice). Del teh odpadkov pride v stik z mesnimi izdelki, del teh pa ne. Bistveno je, da se tisti, ki ne pridejo v stik z mesom zbirajo ločeno od tistih, ki so v stiku z njimi.

Nekontaminirana plastika je namreč surovina, ki gre v reprodukcijo, kontaminirana pa gre na sežig. Dosedaj so omenjene odpadke zbirali v posebne zabojnike, katere so delavci z viličarji (enega po enega) prevažali od nastanka odpadkov do zbirnega mesta in s tem porabili dragocen čas, ki je prvotno namenjen proizvodnji in predelavi mesnih izdelkov in ne rokovanju z odpadki. S pomočjo KNAPZAK sistema so dosegli, da imajo večji nadzor nad selektiranjem odpadkov. Prozorna vreča namreč omogoča pregled nad odpadki, da tiste, ki ne sodijo tja, lažje opazijo in enostavno odstranijo.

Perforacija je pomembna, ker preko luknjic izhaja zrak in tako omogoči, da več odpadkov spravimo v eno vrečo. Zbrane odpadke prav tako odpeljejo z viličarjem na zbirno mesto, vendar sedaj zberejo odpadke iz več zbirnih mest in jih odpeljejo naenkrat. Tako privarčujejo dragoceni čas, ki ga lahko obrnejo učinkovitejši proizvodnji že tako izvrstnih mesnih izdelkov.

knapzak-02

knapzak

MALAGROW Kft - SLOVENIA